Visste du detta om personalutbildning…

Personalen är både din tillgång, och din risk!

Du kanske har uppfattningen att så länge du som tillståndshavare, innehavare av alkoholtillståndet, sköter dig, så är allt lugnt?

Tyvärr har flera krögare haft den inställningen, och brist på kunskap kring ansvaret på ett serveringsställe (restaurang).
Enligt alkohollagen så ska DU tillse att personalen som arbetar med driften/i serveringen ha tillräckliga kunskaper.
Det du riskerar med outbildad personal är indraget serveringstillstånd samt böter. Personalen som begått ett lagbrott
riskerar i sin tur dryga böter och i vissa förekommande fall faktiskt fängelse. Personalutbildning är alltså A och O.

Vi vet vad personalen måste kunna ur alkohollagens perspektiv. Vi har noggrant planerat upp vår personalutbildning:

 • Lärarledda filmer, med tydlig information.
 • Grafik och texter i filmerna för att förtydliga.
 • Diagnostiska prov för att testa dem efter varje film.
 • Slutprov för att testa samtliga avsnitt
 • Kursmaterial som de kan skriva ut eller läsa på skärmen
 • Kursintyg/ diplom efter avklarad utbildning.

Vi går igenom bland annat:

 1. Narkotika
 2. Legitimationskontroll
 3. Överservering
 4. Alkohollagen
 5. När myndigheterna kommer
 6. Ditt ansvar

Vill du läsa mer, klicka här nedan…

Huvudsidan för vår utbildning Ansvarsfull Alkoholservering AAS