Hygienutbildning, vems är ansvaret?

Rätt utbildning är inte något som är isolerat till köket…

Du som tillståndshavare ska tillse att det rådet god hygien på ditt serveringsställe (restaurang).

God hygien är något som är genomgående för hela restaurangmiljön. Alla ytor, alla rum och all personal.
Området innefattar så mycket mer än bara att tvätta händerna och städa. Din personal ska ha nödvändiga
kunskaper (hygienutbildning) och du ska ha ett s.k egenkontrollprogram!

Nödvändiga kunskaper

När du ansöker om serveringstillstånd så kräver Miljöförvaltningen att du ska ha ”nödvändiga kunskaper” inom
olika delar som gäller hygien på ditt serveringsställe. Det är många delar som du måste ha kontroll över.
Genom vår hygienutbildning så får du de kunskaper som myndigheterna kräver.

Vår hygienutbildning är byggd i 3 nivåer.

  • Introduktionskurs
  • Grundkurs
  • Uppdateringskurs

Behöver jag ett egenkontrollsystem?

Ja, det gör du! Detta system finns i en pärm som du kan köpa av oss. Systemet består av checklistor och kontrollpunkter
som du måste använda i din verksamhet.

Vill du läsa mer om vad som gäller Hygien, klicka här nedan…

Huvudsidan för vår Hygienutbildning

 

 

     Skärmavbild 2017-02-10 kl. 11.09.42